UDRUŽENJE/UDRUGA
MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUŽENJE/UDRUGA
MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Struktura Udruženja/Udruge:

Skupština
Predsjednik/Dopredsjednik Skupštine
Predsjednik Udruženja/Udruge
Dopredsjednik Udruženja/Udruge
Upravni odbor

O Udruženju/Udruzi
Ideja, misija, vizija

IDEJA
Oko ideje jačanja Udruženja/udruge okupila se grupa profesionalaca, odnosno medicinskih sestara i tehničara svih nivoa obrazovanja iz svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Najvažnija uloga udruženja/Udruge jeste očuvanje i jačanje profesije medicinskih sestara i tehničara svih nivoa obrazovanja.

 VIZIJA
Udruženje/udruga medicinskih sestara i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine teži da postane značajan i pouzdan partner u saradnji sa svim akterima u zdravstvenom sektoru na dobrobit svih članova udruženja i građana.

 MISIJA
Misija Udruženja/udruge medicinskih sestara i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine je da kontinuirano radi na unapređenju statusa medicinskih sestara i tehničara svih nivoa obrazovanja, kako u zdravstvenom sistemu tako i u široj društvenoj zajednicina teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U cilju ispunjenja svoje misije, udruženje/udruga će:

1.       Štititi interese svojih članova

2.       Implementirati različite aktivnosti usmjerene ka unapređenju uslova rada medicinskih sestara/tehničara

3.       Lobirati za održive procese stručnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara

4.       Promovirati stručni napredak sestara/tehničara kroz odgovarajuće oblike edukacije

5.       Raditi na razvoju biltena, publikacija i druge literature namjenjene medicinskim sestrama/tehničarima

6.       Osiguravati stručnu podršku pri donošenju standarda za obavljanje kvalitetne sestrinske njege

7.       Sudjelovati kao partner u izradi plana i programa obrazovanja u srednjim medicinskim školama kao i fakultetima zdravstvenih studija

UČLANI SE

Pristupnica

Izjavljujem da su navedeni podaci tačni, da sam upoznat/a sa Statutom i Etičkim kodeksom Udruženja/Udruge medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da ću se kao član ponašati u skladu s njima.

Saglasnost za odbijanje članarine

Saglasnost za odbijanje članarine za Udruženje/Udrugu medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine

Žiro-račun Udruženja/Udruge

Broj žiro-računa Udruženja/Udruge medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pristupnica

Izjavljujem da su navedeni podaci tačni, da sam upoznat/a sa Statutom i Etičkim kodeksom Udruženja/Udruge medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da ću se kao član ponašati u skladu s njima.

Saglasnost za odbijanje članarine

Saglasnost za odbijanje članarine za Udruženje/Udrugu medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine

Žiro-račun Udruženja/Udruge

Broj žiro-računa Udruženja/Udruge medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine