Konkurs za posao - Tehnički sekretar Udruženja/udruge