Zajednička aktivnost "Cvet na dar" Asocijacije za unapređenje zdravlja iz Novog Sada (SRB) i Udruženja/ Udruge medicinskih sestara i tehničara u FBiH

Zajednička aktivnost "Cvet na dar" Asocijacije za unapređenje zdravlja iz Novog Sada (SRB) i Udruženja/ Udruge medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH).

20. mart/ ožujak 2017. godine, Novi Sad (SRB)