Poziv na Promotivnu konferenciju Udruženja/Udruge medicinskih sestara/tehničara FBiH