Generalna skupština EFN-a u Briselu

Predstavnici Bosne i Hercegovine su u svojstvu posmatrača učestvovali na Generalnoj skupštini Evropske federacije sestrinskih organizacija koja je održana u Briselu (Belgija) od 12. do 13. oktobra/ rujna 2017. godine.

 

Predstavnici Bosne i Hercegovine su bili zapravo predsjednici tri udruženje/ udruge iz Bosne i Hercegovine, i to:

1. Hanka Redžić - predsjednica Udruženja/ Udruge medicinskih sestara i tehničara iz Federacije Bosne i Hercegovine

2. Aleksandra Mitrić - predsjednica Udruženja "Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske"

3. Davor Divković - predsjednik Udruženja zdravstvenih tehničara "Medicinar" Brčko distrikt BiH

 

Više informacija uskoro.