Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

 

 

 

Svake godine u svijetu od posljedica dijabetesa umre oko pet miliona ljudi, a 40 posto oboljelih ne zna da ima šećernu bolest. Ovogodišnje obilježavanje 14.11. – Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa je posvećeno prevenciji i liječenju žena.

Da je riječ o bolesti koja poprima razmjere epidemije, pokazuju i procjene Međunarodne dijabetičke federacije da će u razdoblju od 2015. do 2040. godine broj oboljelih od dijabetesa u svijetu sa 415 miliona porasti na 642 miliona. Među oboljelima  je 199 miliona žena, s projekcijom da će se do 2040. godine ukupan broj oboljelih žena povećati na 313 miliona. Prema podacima Udruženja oboljelih od dijabetesa u FBiH, u Bosni i Hercegovini je do 2016. registrovano oko 336.000 osoba sa šećernom bolesti.

Udruženje/ Udruga medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i kompanijom Bingo d.o.o. Tuzla obilježiti Svjetski dan borbe protiv dijabetesa.

Besplatnim mjerenjem nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska i dijeljenjem promotivnih materijala će biti obilježen Svjetski dan borbe protiv dijabetesa na dvije lokacije u Tuzlanskom kantonu, i to:

  • Bingo City Centar Tuzla od 1200 do 1330 sati
  • Objekat mjesne zajednice Kiseljak (Općina Tuzla) od 1000 do 1200 sati.