Oglas za posao - Dom za medicinsku njegu i rehabilitaciju "Familia"

Poštovani,

Dobili smo molbu od Doma za medicinsku njegu i rehabilitaciju - "Familia" da objavimo Oglas za posao - prijem uposlenika.

Isti ne nalazi u nastavku.

Molimo vas da proslijedite prema evenutalnim interesantima.

Napomena: Udruženje/ Udruga ne odgovara na tekst naveden u oglasu, kao ni na dodatna pitanja u vezi sa istim. Za sva dodatna pitanja u vezi sa oglasom, možete se obratiti na adrese i kontakte navedene u istom.