Obavijest o održavanju stručnog predavanja u Goraždu

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se 04.10.2019.godine (srijeda) održati stručno predavanje u sali JU Dom zdravlja " Dr. Isak Samokovlija" Goražde (adresa: Ul. Ferida Dizdarevića bb) sa početkom u 15:00 sati.


Tema predavanja će biti: "Hitna stanja u psihijatriji" - Sadina Dučić

 

Predavanje će biti bodovano od strane nadležne Komore u skladu sa pravilnikom o bodovanju.
Organizovanje stručnih predavanja podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini sredstvima Vlade Švicarske.