Stručna predavanja u Konjicu

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se 08.10.2019. godine sa početkom u 15.00 sati u sali za sastanke Opće bolnice Konjic (adresa: ul. Bolnička bb) održati stručne edukacije na teme:


1. Uloga medicinske sestre/tehničara u prevenciji i liječenju dekubitusa - dipl. med. sestra Amila Halilović
2. Komunikacija na relaciji sestra-pacijent - dipl.med. sestra Armina Murtić
3. Autizam - dipl. med. sestra Amra Balić


Ova predavanja će biti bodovana od strane nadležne Komore u skladu sa pravilnikom o bodovanju.

Organizovanje stručnih predavanja podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini sredstvima Vlade Švicarske.