Stručna predavanja u Orašju

Obavještavamo vas da će Udruženje/Udruga medicinskih sestara/tehničara u FBiH u saradnji sa Komorom zdravstvenih tehničara kantona/županije Posavske 03.10.2019. godine u Omladinskom domu u Orašju (3. ulica br. 86) sa početkom u 17.30 sati održati stručna predavanja na teme:


1. Trudnoća, porađaj, pobačaj - dipl.med. sestra Milica Mišković
2. Osnove pravilne ishrane - dipl.med. sestra Taiba Nurkić
3. Cijepljenje/kontraindikacije - prim.dr.spec. pedijatar Zoran Budimić


Ova predavanja će biti bodovana od strane nadležne Komore u skladu sa pravilnikom o bodovanju.
Organizovanje stručnih predavanja podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini sredstvima Vlade Švicarske.