Stručna predavanja u Sarajevu

Obavještavamo vas da će 15.10.2019. godine sa početkom u 14.30 sati u sali/amfiteatru Opće bolnice Prim.dr. Abdulah Nakaš se održati stručna predavanja na teme:

1. Značaj komore, udruženja, sindikata za medicinsku sestru/tehničara - dip. med. tehn. Armin Hadžić

2. Sigurnost bolesnika kao standard kvalitete u BH zdravstvu - Dženana Mahmutović
3. Primjena savremenih smjernica u postupcima kardiopulmonalne reanimacije sa osvrtom na prehospitalno zbrinjavanje - magistar zdravstvene njege i terapije Elvedin Zukić

4. Sagorjevanje na poslu - Dženana Hadžimahmutović, MS

5. Barotraume - Sandra Musić, DMS 

6. Prevencija vršnjačkog nasilja - Ajla Alić, DMS 

Ova predavanja će biti bodovana od strane nadležne Komore u skladu sa pravilnikom o bodovanju.

Organizovanje stručnih predavanja podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini sredstvima Vlade Švicarske.