Obavijest o održavanju 1. Kongresa medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine