Obavijest o održavanju stručnih predavanja u Travniku

Obavještavamo vas da će 18.11.2019. godine sa početkom u 14.00 sati u Kongresnoj dvorani JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik održati stručna predavanja na teme:

  1. Uloga medicinske sestre u timu – Selma Hrvačić
  2. Uloga akušerske sestre – Zerka Omeragić
  3. Prevencija i tretman dekubitusa – Ajdina Skopljaković
  4. Komunikacija medicinske sestre sa pacijentom oboljelim od maligne bolesti – Željka Matković

 

Ova predavanja će biti bodovana od strane nadležne Komore u skladu sa pravilnikom o bodovanju.