V Simpozijum medicinskih sestara i tehničara Brčko Distrikt BiH

Obaviještavamo Vas da je V Simpozijum medicinskih sestara i tehničara koji se trebao održati u Brčkom od 12 do 15. 03.2020. godine prolongiran. Odluka je donijeta u skladu sa uputama kriznog štaba Brčko i entitetskih kriznih štabova, a u vezi sa pojavom Korona virusa.

Više informacija možete pronaći na: http://medicinar-brcko.com/v2016/index.php/2020/03/11/obavijest-o-prolongiranju-odrzavanja-v-simpozijuma/