Stručna predavanja u Zenici

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se održati stručna predavanja u sali Edukacionog centra JU Kantonalna bolnica Zenica u petak, 23.11.2018. godine sa početkom u 15:00 sati.

Teme stručnih predavanja su:

1.  - Amila Smailagić
2. Faktori rizika za nastanak MNB u studentskoj populaciji - Adnan Mujezinović
3. Prevencija i rano otkrivanje carcinoma dojke - Dijana Jerković
4. Značaj sestrinske dokumentacije u praksi - Amela Bedak 
5. Automatski vanjski defibrilator - AID -Selma Čajdrić

Organizovanje stručnih predavanja podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini sredstvima Vlade Švicarske.