Udruženje/ Udruga medicinskih sestra i tehničara u FBiH
Adresa:
Adema Buće br. 13
Sarajevo
71000
Bosna i Hercegovina
Telefon:
033/715-405
Faks:
033/715-405
Broj mobilnog telefona:
063/391-715
(opcionalno)